AMBITIES

ONDERNEMERSCHAP VERBINDT MENS EN MAATSCHAPPIJ

AMBITIES

Vanaf medio 2017 willen we door de inzet van een ondernemerscoördinator barrières doorbreken en de communicatie verbeteren. Door het inzetten van de ondernemerscoördinator ontstaat een verbinding tussen ondernemen en maatschappij. Daarnaast krijgt de ondernemerscoördinator inzicht in de kennisgebieden van lokale en regionale organisaties en vindt hij/zij mogelijkheden om samen tot business te komen. Door het vergroten van het netwerk werken we toe naar een ondernemersvereniging die de inwoners van Vries verbindt door bedrijvigheid en samenwerking.

Van rotonde tot rotonde

Om Vries extra neer te zetten als gastvrij dorpscentrum wordt vanaf 2018 een start gemaakt met een plan voor sfeerverhogende aankleding van ‘Rotonde tot Rotonde’ ofwel vanaf Rotonde: Eikenlaan – Asserstraat tot en met Rotonde Asserstraat – Noordenveldweg. Dit is alleen mogelijk wanneer het budget toereikend is. Voor deze sfeerverhogende aankleding zoeken wij samenwerking met betrouwbare partners waarmee een duurzame relatie wordt opgebouwd.

Sfeer

Vanaf 2018 willen wij extra aandacht geven aan de decemberperiode. De sfeer van het nieuwe aantrekkelijke centrum willen wij gebruiken om extra consumenten vanuit de regio naar het centrum te trekken. Dit gebeurt dan niet door een enkel evenement, maar door een sfeerbeleving over een langere periode van vier, vijf weken, waarbij Sinterklaas en Kerstmis in elkaar overlopen.