De herinrichting van de dorpskern in Vries in volle gang!

De herinrichting van de dorpskern in Vries in volle gang.

De werkzaamheden aan De Brinkstraat en Oude Asserstraat zijn inmiddels bijna afgerond. Naar verwachting is de volledige herinrichting dorpskern Vries eind september 2017 gereed. Deze herinrichting is een onderdeel van het aantrekkelijker maken van de dorpskern en winkelstraten.

Het aanleggen van de nieuwe bestrating is in maart van start gegaan en wordt in vier trajecten uitgevoerd. In elk traject wordt circa 6 tot 8 weken gewerkt. De Markestraat wordt ook opnieuw ingericht, maar deze klus valt onder het budget voor het regulier onderhoud. Ook de parkeerplekken worden opnieuw ingericht. De parkeerplaatsen naast de EMTE zijn inmiddels gereed. Op de foto’s de nieuwe ingerichte parkeerruimte naast de EMTE en huidige werkzaamheden parkeerplaatsen Kringloopwinkel Vries.